Page 85

Range Rover

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Jaguar Land Rover Limited stáke pracuje na vylepšování výbavy, designu a výroby. Tomu odpovídá průběžný vývoj našich výrobků. Veškeré údaje k výbavě a cenám odpovídají stavu, kdy byla brožura v lednu 2014 dána do tisku, a mohou se měnit. Změny konstrukcí, výbavy, rozsahu dodávky a výkonů, jakož i změny katalogu v důsledku tiskových chyb jsou výslovně vyhrazeny. Platnost: Česká republika Stav: leden 2014 Na veškeré originální příslušenství Land Rover namontované prodejcem značky Land Rover do jednoho měsíce nebo do 1 600 km (podle toho, která situace nastane dříve) od předání nového registrovaného vozidla zákazníkovi se vztahují stejné záruční podmínky a lhůty jako na nové vozidlo. Na příslušenství zakoupené mimo tyto podmínky se vztahuje 12měsíční záruka bez omezení ujetých kilometrů. Příslušenství Land Rover je důsledně testováno podle stejně přísných měřítek, která platí i pro vozidla. Kontroluje se mimo jiné odolnost vůči korozi, zkoušky funkčnosti v extrémně horkém i mrazivém počasí, chování při kolizi a při aktivaci airbagu. Tím je zajištěno, aby příslušenství vždy odpovídalo nárokům na odolnost a bylo v souladu s platnou legislativou. Příslušenství Land Rover je konstruováno jako nedílná součást našich vozidel. Zatímco některé příslušenství, např. střešní nosiče, se vyznačuje jednoduchou montáží, některé výrobky vyžadují speciální nástroje a diagnostická zařízení, aby bylo zajištěno jejich správné propojení se strukturou a elektrickými systémy vozidla. Tyto produkty se na jednotlivých trzích liší. Bližší informace získáte u Vašeho prodejce Land Rover, který Vám ochotně poskytne veškeré informace o aktuálních specifikacích a odpoví na Vaše dotazy. Zde reprodukované barvy podléhají omezením plynoucím z procesu tisku, a proto se mohou mírně lišit od barvy skutečného vozidla. Společnost Land Rover si vyhrazuje právo změny nebo stažení jakékoli barvy z nabídky bez předchozího upozornění. Některé z těchto barev nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Závazné informace o nabídce barev a aktuálních specifikací obdržíte u Vašeho prodejce Land Rover. Distribuční partneři a prodejci nejsou zástupci společnosti Jaguar Land Rover Limited a nejsou oprávněni činit za společnost Jaguar Land Rover Limited právně závázná prohlášení nebo ujištění. JAGUAR LAND ROVER CZECH REPUBLIC A division of Jaguar Land Rover Austria GmbH Fürbergstraße 51 Postfach 110 5020 Salzburg Rakousko www.landrover.cz © Jaguar Land Rover Limited 2014. Číslo publikace: LRML 4423/14


Range Rover
To see the actual publication please follow the link above